Regionala Cancercentrum i Samverkan har givit ut en checklista för cancerrehabilitering. Den riktar sig främst till cancervården. Syftet med checklistan är att tydliggöra och underlätta för vården att klargöra vilka områden som behöver arbetas vidare med för att leva upp till vårdprogrammets intentioner.

Läs mer