Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet blir så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen. Kontaktsjuksköterskan är ditt stöd i cancervården. Tillsammans med läkaren gör ni en vårdplan. Vårdplanen ska bland annat beskriva dina behov av rehabilitering, vad du kan göra själv för att må bättre och vilka behov som du kan få senare. På 1177.se kan du läsa mer om hur du kan få hjälp och stöd med till exempel ditt mående, praktiskt stöd, seneffekter, bidrag och mycket mer.

Läs mer