Bröstcancerförbundet gick tillsammans med tongivande forskare ut i juli i Dagens Medicin och ville att SKR skall inrätta ett digitalt cancercentrum för att nå ut till alla som har ett behov av cancerrehabilitering. Bakgrunden är en undersökning gjord bland bröstcancerförbundets medlemmar, som visar att endast hälften har blivit erbjudna adekvat cancerrehabilitering. Coronapandemin har inneburit att vårdskulden inom cancerrehabilitering har ökat. Undersökningen pekar också på att utbudet av cancerrehabilitering är alltför beroende på var i landet du bor.

Läs artikeln här.