En av utmaningarna med digitaliseringen inom vården är att nå de äldre och få med dem i den digitala utvecklingen. Det är en stor omställning för många och inte alltid så lätt att lära sig. Därför är det glädjande nyheter att läsa att allt fler äldre använder sig av 1177 Vårdguidens digitala tjänster – och ökningen bland de allra äldsta är på nära 90 procent! Nu gäller det att ta tillvara på denna utveckling och fortsätta att anpassa och förbättra de digitala verktygen så att fler kan få tillgång och möjlighet att ta ta del av det digitala utbudet.

Foto: Pressfoto

Läs mer