Få av dem som har eller har haft cancer erbjuds rehabilitering. Mindre än 20 procent av de sammanlagt över tusen cancerdrabbade som hittills besvarat CancerRehabFondens enkät uppger sig ha fått information om möjligheter till rehabilitering. Undersökningar från andra aktörer ger en liknande bild.

Läs hela pressmeddelandet här
Källa: CancerRehabFonden