I vår film om Fatigue får du träffa arbetsterapeut, Hanna Rönnqvist och canceröverlevare, William Choukeir.

Film – Fatigue