Under och efter en barncancerbehandling blir oro, rädsla och ångest en del av livet. Men för familjen Svensson fanns inget stöd att få när sonen Axel drabbades av en hjärntumör 2014.

Digitalt samtalsstöd – det här erbjuder Barncancerfonden
  • Under våren 2021 tillgängliggörs samtalsstödet till alla drabbade barn, vuxna överlevare, familjer, syskon och närstående – oberoende av när du, eller ditt barn, behandlades och för vilken diagnos.
  • Den personliga integriteten skyddas med hjälp av inloggning med bank-id eller tvåfaktorsautentisering.
  • Medlemskap i någon av Barncancerfondens föreningar krävs inte.
  • Samtalsstödet ges av legitimerade psykoterapeuter med gedigen erfarenhet av familjer i kris.

Läs mer
Källa: Barncancerfonden