Undersökningen riktar sig till cancerpatienter som är under behandling, lever med kronisk cancer, är friskförklarade eller som är närstående och som sökt för symtom i primärvården.

Läs mer
Till enkäten

Källa:
Nätverket mot cancer