I detta viktiga TED Talk berättar författaren Suleika Jaouad om sin cancerupplevelse. I samtalet utmanar hon oss att tänka bortom skillnaden mellan “sjuk” och “frisk”, och hon ställer frågan: Hur börjar du om igen och försöker att finna en mening efter att livet avbrutits av cancern?

Se film