Ann fick ett cancerbesked sommaren 2018 och livet förändrades på ett ögonblick. Efter hösten var hon färdigbehandlad, men tröttheten och vardagen var tuff. En kurator ledde Ann vidare till cancerrehabiliteringen och där fick hon stöd och hjälp att komma tillbaka till livet.

Läs mer