Cancer rehabilitering

 

CANCERREHABILITERING

Läs mer om psykisk, fysisk, social och existensiell cancerrehabilitering

Psykisk

Behandlingarna mot cancer är ofta krävande och intensiva och det kan därför vara svårt för känslorna att hinna med. För en del blir det nästan som en ny kris när behandlingarna är klara.

Då kan man behöva hjälp att bearbeta det man har gått igenom för att kunna hitta tillbaka till vardagen igen. Det är inte ovanligt att känna trötthet, oro, ilska eller sorg efter avslutad behandling. Man kan också känna sig ”onormal” för att man inte är så lycklig som omgivningen och man själv hade förväntat sig. 

Psykisk rehabilitering innebär vanligtvis kontakt med kurator, psykolog, psykiatriker eller sjuksköterska med psykosocial vidareutbildning. Rehabiliteringen kan ske individuellt eller i grupp. Ibland kan också närstående medverka. Utgångspunkten, som vid all rehabilitering, är din unika situation och dina behov

SOCIAL

Social rehabilitering kan handla om allt ifrån hjälpmedel från en arbetsterapeut för att kunna utföra hushållssysslor, till samtalsstöd med psykolog för att orka, vilja och våga vara delaktig i sociala sammanhang.

Arbete och ekonomi är två andra stora frågor som påverkar det sociala livet i högsta grad. Du kan få stöd och ekonomisk och social rådgivning av en kurator. När det gäller att utreda rehabiliteringsbehovet för den arbetslivsinriktade cancerrehabiliteringen har Försäkringskassan ansvar. Det är även Försäkringskassan som ska samordna insatser från arbetsgivare, hälso- och sjukvård, arbetsförmedlingen och eventuella andra myndigheter.

FYSISK

Fysisk rehabilitering innebär vanligen att kroppen stärks genom olika fysiska aktiviteter. Det kan handla om allt från promenader till träning beroende på de egna förutsättningarna, men det kan också handla om till exempel att öva upp bålstabilitet eller rörelseträning. Med träning menas här fysisk aktivitet som syftar till att behålla eller förbättra fysisk kondition och styrka. Med fysisk aktivitet menas all kroppsrörelse som ger ökad energiförbrukning utöver den som sker i vila. På senare år har ett flertal studier visat nyttan av träning under och efter cancerbehandling. Fysiskt aktiva personer klarar sin cancerbehandling bättre och får mindre biverkningar.

Om du har svårt att komma igång efter cancerbehandling kan en fysioterapeut hjälpa dig med förslag på träning som passar just dig. Kom i håg, all fysisk aktivitet är bättre än ingen.

EXISTENSIELL

Existentiell cancerrehabilitering handlar till stor del om att göra det möjligt att bearbeta sin situation genom att fundera över vad som är värdefullt i livet. När behandlingen är avslutad har den ”existentiella oron” pågått under lång tid, vilket kan göra det svårt att få tillbaka hopp och livsgnista. Här kan professionell hjälp behöva kopplas in.Existentiella frågor kan bearbetas tillsammans med psykolog, psykoterapeut eller sjuksköterska med psykosocial utbildning, antingen enskilt eller i grupp. Sjukhuskyrkan bistår gärna med hjälp. Sjukhuskyrkans personal kan förmedla kontakt med företrädare av andra samfund och religioner.