Rekommendationer för dig som har behandlats för cancer.

För personer med en pågående och avslutad cancerbehandling kan vissa råd behöva anpassas som följd av att cancerbehandling ökar risken för ofrivillig viktförlust och ätsvårigheter. För individuella kostråd hänvisas personer med cancer att ta kontakt med dietist eller kontaktsjuksköterska.

Läs mer
Ladda ner broschyren (digital)

Källa: Dietisternas Riksförbund