Kissnödig hela tiden? Här ger Efter Cancern tips på vad du kan göra.

Blåsträning är en effektiv behandlingsmetod vid överaktiv blåsa, det vill säga täta trängningar och täta toalettbesök, med eller utan urinläckage.
Källa: Efter Cancern

Läs mer