En enkät till kontaktsjuksköterskor i regionen visade på stora ojämlikheter i hur rehabiliteringen efter cancer var organiserad i Blekinge. Det fick Charlotte Malm och Mia Dreier att satsa på en förändring.

Läs mer
Källa: Regionalt Cancercentrum Syd