Patienter nöjda med sin cancerrehabilitering

Patienter nöjda med sin cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering vid Sabbatsbergs sjukhus, genomförde under hösten en webbaserad patientenkät. Enkätsvaren visade att patienter som genomfört rehabilitering hos dem var mycket nöjda med såväl tillgänglighet som sin egen delaktighet i rehabiliteringen....
Centrum för cancerrehabilitering finns för dig!

Centrum för cancerrehabilitering finns för dig!

Centrum för cancerrehabilitering finns för att hjälpa cancerdrabbade att komma tillbaka till ett bra liv efter cancerdiagnos och behandling. De arbetar med en långsiktig och planerad rehabilitering som utgår från varje enskild person och dess behov. Man kan komma till...
Här kan du ansöka om bidrag under februari:

Här kan du ansöka om bidrag under februari:

Du som är cancerdrabbad och har svårt att få ihop vardagen ekonomiskt, med tex sjukvård, hjälpmedel eller rehabiliteringsresor, kan söka ekonomiskt bidrag hos olika stiftelser/föreningar. Nu finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd hos följande: Alexander Dicksons...