Nätverket mot cancer är en intressepolitisk paraplyorganisation som består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer.