Ansökan öppnar 5 maj 09.00 och stängs 19 maj 12.00.
Redan nu kan du se vilka veckor som är inplanerade och hur vi anpassat vår verksamhet utifrån rådande pandemi. Vi har också samlat viktig information som du behöver läsa igenom innan du påbörjar din ansökan.
Källa: Cancerrehabfonden