CancerRehabRapporten är ett återkommande initiativ av Cancerrehabfonden, med syfte att utveckla och driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige. Idag är det alldeles för få som erbjuds cancerrehabilitering trots att cancer innebär stora fysiska och psykiska påfrestningar och många som överlever cancer har svårt att komma tillbaka till vardagen. I årets rapport kan du bland annat läsa om varför det finns icke vinstdrivande organisationer som Cancerrehabfonden, varför det är så viktigt och nödvändigt med privata donationer, vikten av forskning, uppdatering kring olika projekt och mycket mera.

Foto: Cancerrehabfonden

Läs hela rapporten här