Nästa lokala mötesplats som vi vill berätta mer om är Ljuspunkten i Gävleborgs län. Den består av sex cancerföreningar som organiserar intressanta föreläsningar och trevlig samvaro för alla cancerdrabbade och närstående. Mindre föreningar har svårare att nå ut till drabbade och anhöriga, men tillsammans hoppas föreningarna i Ljuspunkten att de kan nå ut till fler. I klippet från SVT, berättar ordförande Lena Öberg varför det var så viktigt att skapa denna mötesplats. Nedan kan du läsa mer om Ljuspunkten.

Läs mer