Hälsostudie – samband cancer och corona?

Hälsostudie – samband cancer och corona?

Fabian Bolin drabbades 2015 av akut lymfatisk leukemi och en lång resa med behandlingar inleddes. Idag mår han bra. Med de erfarenheter han har fått med sin cancerresa har han nu vigt sitt liv åt att hjälpa andra i samma situation. Fabian grundade därför nätverket War...