Cancer rehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling.

Cancerrehabilitering

Här finner du information som kan hjälpa dig att få rätt cancerrehabilitering

Välkommen!

Välkommen till alltomcancerrehab.se som sprider kunskap och fakta om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Vi kommer varje månad att uppdatera sidan med olika temaområden som berör cancerdrabbade och närstående. Just nu presenterar vi framgångsrika Lokala samarbeten. Kommande områden är bland annat fatigue, sex och samlevnad och närståendefokus.

Aktuella Nyheter

Tema: Lokala samarbeten – Kraftens hus

Tema: Lokala samarbeten – Kraftens hus

I Borås finns sedan 2018, Kraftens Hus – mötesplatsen där cancerberörda och närstående kan få emotionellt, socialt och praktiskt stöd. Ett av deras motto är att “Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer” och de vill bjuda in till gemenskap och på olika sätt ge stöd och kraft. Kraftens hus erbjuder olika typer av aktiviteter, både individuellt och i grupp, för att stötta och underlätta vardagen för de cancerberörda. På deras hemsida hittar du deras kalender med aktiviteter.

Läs mer

Tema: Lokala samarbeten – Hjärtats hus i Jönköping

Tema: Lokala samarbeten – Hjärtats hus i Jönköping

I Jönköpingsområdet finns det ett lokalt samarbete som heter Hjärtats Hus. Det finns numera mötesplatser i fyra orter: Jönköping, Eksjö, Värnamo och Tranås. Alla som är berörda av cancer kan komma till Hjärtats hus och få hjälp och stöd och det behövs varken remiss eller tidsbokning. I denna länk finns en film om mötesplatsen Hjärtats Hus. Du som bor i detta område, läs gärna mer om Hjärtats hus och vad de kan erbjuda dig.

Läs mer

Tema: Lokala samarbeten – Dalarna

Tema: Lokala samarbeten – Dalarna

I Dalarna har fyra patientföreningar startat och driver ett samverkansprojekt med träffpunkt och aktiviteter i Falun. Mötesplatsen har skapats för att erbjuda patienter ett komplement till den cancerrehabilitering som finns i sjukvården. När man drabbats av cancer är det viktigt för patienter och närstående möjlighet att träffas, bygga kontaktnätverk och utbyta erfarenheter; vilken denna mötesplats möjliggör. Om du bor i Dalarna, läs gärna mer om vad de kan erbjuda.

Läs mer

Cancerrehabilitering

Alla cancerpatienter skall ha en individuell vårdplan. Den skrivs tillsammans med patienten och skall också innehålla planering för din cancerrehabilitering. Behoven av rehabilitering ska gås igenom och planeras utifrån dig och dina behov. Du ska inte själv behöva ta ansvar för att ditt rehabiliteringsbehov bedöms eller behöva efterfråga rätt insatser. Eftersom rehabiliteringsbehovet kommer att förändras med tiden ska bedömningen upprepas kontinuerligt utifrån din och dina anhörigas situation.

Fysisk rehabilitering

Fysisk aktivitet och träning är mycket viktigt för att må bra. Samtidigt behöver kroppen läka efter cancer och där spelar återhämtning en stor roll. För att må så bra som möjligt är det därför viktigt att få till en bra balans mellan fysisk aktivitet och vila.

Social rehabilitering

Social rehabilitering kan handla om allt ifrån hjälpmedel från en arbetsterapeut för att kunna utföra hushållssysslor, till samtalsstöd med psykolog för att orka, vilja och våga vara delaktig i sociala sammanhang. Arbete och ekonomi är två andra stora frågor som påverkar det sociala livet i högsta grad. 

Patientorganisationer

Här kan du få hjälp av andra i samma situation och känna en gemenskap!

Patientorganisationer

Patientorganisationerna arbetar för sina medlemmars intressen inom flera områden exempelvis intressepolitiskt, socialt och forskning. Många av organisationerna har lokalföreningar som fungerar som ett socialt skyddsnät och stöd till medlemmarna. Föreningarna är en viktig del i cancerrehabiliteringen och bidrar till att du som cancerdrabbad och dina närstående kan stöd av andra i samma situation. 

  • Lokala patientföreningar
  • Stödpersoner
  • Information om just din cancer
  • Anhöriginformation
  • Frågor och svar
  • Vara ett stöd för andra i samma situation

 

Projekt Livskraft

 

Ett Allmänna Arvsfondsprojekt som sprider kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer.

 

Målet med Livskraft är att arbeta fram en digital plattform som kommer verka i mellanrummet mellan vården, rehabiliteringen och det ideella stöd patientföreningar erbjuder. Syftet är alltså att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer.

Livskraft kommer alltså att erbjuda digitalt stöd till alla cancerberörda. Detta i första hand via den här webbportalen www.alltomcancerrehab.se. En samlingsplats för cancerberörda  för den som eftersöker mer information om vanliga symtom/biverkningar vid cancersjukdom samt hur man bäst kan hantera dessa. Ovälkomna nya följeslagare i livet som exempelvis fatigue, cytohjärna och depression.

Mycket information finns utspritt på nätet, men www.alltomcancerrehab.se samlar material till en plats och koncentrerar informationen till cancerrehabilitering och information som rör detta. Våra texter på sidan är hämtade främst från 1177 och Cancerfonden, som ofta har bra och informationsrika texter, men där cancerrehabilitering endast är en del av allt informationsflöde.

 

Livskraft presenterar: www.alltomcancerrehab.se

 

Vi ser fram emot din återkoppling, frågor och åsikter:

Skriv in här nedan, så återkommer vi snart som möjligt.

Oavsett område syftar all cancerrehabilitering till att förebygga och minska negativa följder av sjukdomen och behandlingen.